TREND

Nedan kan du se aktuella versioner och dokumentation gällande våra drivrutiner för Trend Control Systems

 

Vad är nytt i version 4.01.01.001:

 • En ny parameter MainTimeOut har implementerats. Detta ger dig möjlighet att ha olika timeout tider för varje port. Om parametern inte sätts till något värde så gäller ordinarie Timeout inställning.

Vad är nytt i version 4.01.00.001:

 • Grundinställningen för initialisering/uppstart har ändrats för IQ2. Se ytterligare information i kapitel 5.5.

Vad är nytt i version 4.00.03.001:

 • Adderat till tretton nya telegram typer för IQ3 och IQ4.
 • Time: Seconds
 • Digital input: Alarm Delay, Alarm State
 • Sensor: High Alarm Level, Low Alarm Level, Alarm Delay Read (secs), Alarm Delay Out of Limits, Alarm Delay High, Alarm Delay Low, Alarm State Read, Alarm State Out of Limits, Alarm State High, Alarm State Low

Vad är nytt i version 4.00.02.001:

 • Fixat en bug i Time Schedule Status funktionen för IQ3 och IQ4.
 • Ändring i TRENDCS3.DBF respektive TRENDCS.DBF tabellerna för Time Schedule Status.
 • Mindre ändringar i användare dokumentationen.

Vad är nytt i version 4.00.01.001:

 • Justerat state funktionen för de nya tidkanalerna.
 • Kompletterat kommunikationsinställningarna för Express wizard.
 • PIN har releasats för IQ3 och IQ4. IQ2 är fortfarande odokumenterad.
  Exempel: 12.11/1234

Vad är nytt i version 4.00.00.001:

 • Den nya typen av tidkanaler ingår numera. Adresseras exempelvis Z1,W1,P1(T)
 • Två nya tagtyper DIRDATAR och DIRDATAW har lagts till. De är avsedda för att kunna läsa och skriva fritt till IQ3 och IQ4. Exempelvis skriva flera värden samtidigt: Z1(W1(P1(T=06:47))),Z1(W1(P1(V=1.00))),K1(V=51.57)
 • Två nya dbf mallar är tillagda TRENDCS2 och TRENDCS4. TRENDCS och TRENDCS2 är identiska och TRENDCS3 och TRENDSCS4 är också identiska. Efter hand kommer de säkert att ha olika innehåll.
 • Beroende på vilken OS version, språk och lokala inställningar har det ibland varit problem med värden på decimaler när flyttal används. Detta är nu åtgärdat med en ny parameter “DecimalSymbol” som kan ställas in i Citect.ini.
 • Initialisering av IO Device enheter är nu alltid den samma för Primär och Standby enheterna vid redundans.
 • Det erfordras en ny licensnyckel för version 4.
 • PIN är inplementerad som en beta funktion och är därmed odokumenterad tills vidare. Om du vill använda PIN skicka ett mail så skickar vi över instruktioner.

En del användare har lagt till egna fält i templatefilerna TRENDCS.DBF och TRENDCS3.DBF. Tänk på att dessa tillägg måste läggas över till de nya filerna om Ni vill använda de nya funktionerna. Ni får gärna meddela vad Ni lagt in så kan detta införas i originalfilerna.