Referenser

Genom att vi har varit inom automationsbranschen under cirka 45 år finns det naturligtvis mängder av olika referenser. Jag kan inte specificera dem här utan översiktligt finns de inom de flesta industriella branscher. Under den senare hälften har jag i huvudsak varit inriktad mot olika typer av kommunikationslösningar. Sedan 1996 har jag arbetat med Scada systemet Citect där jag bland annat varit ansvarig för nyutveckling av drivrutiner för den skandinaviska marknaden. Under åren har jag samlat på mig mängder av protokolldokumentation som innebär att jag kan vara behjälplig vid skrivning av nya drivrutiner, OPC servrar eller analyser på anläggningar som kanske inte fungerar helt tillfredsställande.

Gå vidare till referenssidan för Citect drivrutiner.