Priser Citect drivrutiner

Här är priserna för Citect drivrutinerna sammanställda.

  1. Priset för uppdatering är 45% av listpriset. En förutsättning är dock att original licensen finns med i sammanställningen som begcomm har erhållit från Beijer Electronics AB. Alternativt kan verifiering ske via en fakturakopia.
  2. Skapande av ny licensnyckel vid byte av hårdvarulås eller liknande  kostar 1500SEK.
  3. Om behov av en gammal befintlig drivrutin erfordras vid exempelvis datorkrasch eller liknande kan denna översändas efter anmodan via email. Kostnad 3000SEK.

TillverkareDrivrutinPris (SEK)
ITT FlygtAQUACOM16.000
DanfossDNIP16.000
ExomaticEXOCIT16.000
IvtIVT16.000
Johnson ControlJCONTROL9.000
Landis & StaefaPRV16.000
Honeywell (INU control)PSRCOM16.000
TelefrangSIOX9.000
ABB NovatuneSLPD32.000
KTCSRDLINK16.000
Schneider Electric (TAC)TALME16.000
Trend ControlTRENDCS16.000

Samtliga priser är exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Leverans av drivrutinerna sker via nedladdning. Leverans av licensnycklar sker via email.