Fråga 2

Svar

Fråga 1

Lorem ipsum används ofta som exempeltext inom trycksaksframställning och grafisk design för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den riktiga texten är på plats.